Władze statutowe

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodnicząca

Ewa Staruch

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

e.staruch@psrp.org.pl

Pełnomocnik ds. promocji

Kamila Kowalczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

kam.k.kowalczyk@gmail.com

Wiceprzewodniczący

Aleksandra Jarocka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

amjarocka@gmail.com

Wiceprzewodniczący

Maciej Sikorski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

maciej.sikorski@russ.uwm.edu.pl

Sekretarz

Małgorzata Poszwa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

m.poszwa@psrp.org.pl

Komisja Rewizyjna Forum Uniwersytetów Polskich

Piotr Zaremba

Uniwersytet Szczeciński

p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl

Kamil Bonas

Uniwersytet Warszawski

kamil.bonas@samorzad.uw.edu.pl

Bartosz Gabrychowicz

Uniwersytet Rzeszowski

bartosz.gabrychowicz@urz.pl