Władze statutowe

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodnicząca

Ewa Staruch

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wiceprzewodniczący

Maciej Pischka

Uniwersytet Opolski

Wiceprzewodniczący

Michał Jerz

Uniwersytet Wrocławski

Wiceprzewodniczący

Maciej Sikorski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

Michał Żelazko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie