WŁADZE STATUTOWE

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodniczący

Wojciech Kiełbasiński
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
adres e-mail: wojciech.kielbasinski@gmail.com
tel. 661-359-483

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Topolska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Wiceprzewodniczący

Tomasz Zarębski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wiceprzewodnicząca

Joanna Paździor
(Uniwersytet Rzeszowski)

Sekretarz

Aleksandra Strońska
(Uniwersytet Szczeciński)

Komisja Rewizyjna Forum Uniwersytetów Polskich

Marek Konieczny
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wojciech Michańcio
(Uniwersytet Wrocławski)

Krzysztof Wall
(Uniwersytet Jagielloński)