Władze statutowe

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodniczący

Tomasz Janocha

Uniwersytet Śląski w Katowicach
t.janocha@psrp.org.pl

Wiceprzewodniczący

Piotr Zaremba

Uniwersytet Szczeciński
p.zaremba@psrp.org.pl

Wiceprzewodniczący

Bartosz Gabrychowicz

Uniwersytet Rzeszowski
b.gabrychowicz@psrp.org.pl

Sekretarz

Piotr Janeczek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
p.janeczek@psrp.org.pl

Komisja Rewizyjna Forum Uniwersytetów Polskich

Julia Przybyłowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
julprz8@st.amu.edu.pl

Przemysław Dylewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
przewodniczacy@samorzad.umk.pl

Szymon Garus

Uniwersytet Wrocławski
szymek.ga@gmail.com