WŁADZE STATUTOWE

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodnicząca

Ewa Staruch

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

adres e-mail: funip@psrp.org.pl
tel. 730 885 513

Wiceprzewodniczący

Maciej Pischka

(Uniwersytet Opolski)

Wiceprzewodniczący

Michał Jerz

(Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz

Michał Żelazko

(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wiceprzewodniczący

Maciej Sikorski

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Komisja Rewizyjna Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodnicząca

Małgorzata Poszwa

(Uniwersytet Śląski)

Kinga Kruczek

(Uniwersytet Rzeszowski)

Kinga Sabat

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)