Władze statutowe

Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Przewodnicząca

Ewa Staruch

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pełnomocnik ds. promocji

Kamila Kowalczyk

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wiceprzewodniczący

Aleksandra Jarocka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiceprzewodniczący

Maciej Sikorski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

Małgorzata Poszwa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komisja Rewizyjna Forum Uniwersytetów Polskich

Piotr Zaremba

Uniwersytet Szczeciński

Kamil Bonas

Uniwersytet Warszawski

Bartosz Gabrychowicz

Uniwersytet Rzeszowski