Uchwały

2022

Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z I posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 2/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z I posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 3/2022 z dnia 25 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z II posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 4/2022 z dnia 22 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z III posiedzenia
Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 5/2022 z dnia 22 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 6/2022 z dnia 19 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z IV posiedzenia Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich
Uchwała Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich Nr 7/2022 z dnia 19 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia deklaracji poparcia Forum Uniwersytetów Polskich kandydatowi na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej