KONTAKT

Biuro Forum Uniwersytetów Polskich

Dane teleadresowe:

ul. Dewajtis 5, pok. 024
01-815 Warszawa 

Dane kontaktowe:

Email.: funip@psrp.org.pl
Telefon.: +48 730 885 513

Biuro Forum znajduje się na uczelni macierzystej Przewodniczącego. W kadencji 2021-2023 biuro mieści się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.