GŁOSOWANIE


GŁOSOWANIE 2021


W dniach od 16 października 2021 roku (godz. 15.00) do 21 października 2021 roku (godz. 16:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii. Głosowania odbywają się raz dziennie każdego dnia.

Zapraszamy do oddania głosu. Regulamin inicjatywy dostępny jest tutaj.


NOMINACJENazwa ProjektuTydzień Mózgu 2021 #MariaMyśli na UMCS

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krótki opis: Koła studenckie UMCS zorganizowały tygodniowy cykl wydarzeń on-line – warsztatów (w tym także konkurs „Ucz się z głową”) oraz wykładów prowadzonych przez studentów, jak i naukowców. Celem wydarzeń było poznawanie układu nerwowego, zwrócenie uwagi na jego fascynujące właściwości, a także zaciekawienie odbiorców tematem neuronauki.


Nazwa ProjektuKreatywne Rozmowy o Nauce (KRON)

Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku

Krótki opis: Kreatywne Rozmowy o Nauce to fascynujące dyskusje i porywające wykłady. Zaproszeni przez nas goście (specjaliści w swoich dziedzinach) mają 15 minut na przedstawienie jakiejś tezy, po wszystkich wystąpieniach przychodzi czas na dyskusję miedzy gośćmi a publicznością. To właśnie te końcowe rozmowy nadają wyjątkowego charakteru naszemu wydarzeniu – budzą wiele emocji, poruszają wiele istotnych kwestii, nie boją się kontrowersji.


Nazwa ProjektuStrefa Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis: Strefa Nauki to projekt, w którym studenci mogą podnosić swoje umiejętności badawcze dzięki warsztatom ze specjalistami z dziedzin nauki przypisanych do ich kierunków studiów oraz indywidualnym konsultacjom i udziale w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu.Nazwa ProjektuUniwerek.TV

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Krótki opis: Media studenckie to miejsce, gdzie młodzi adepci dziennikarstwa poznają zawód oraz zasady pracy w redakcji. Uniwerek.TV to już 10-letnia organizacja studencka, która jest integralną częścią Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Nazwa ProjektuSeta TV

Uczelnia: Uniwersytet Opolski

Krótki opis: Telewizja studencka znana w całej Polsce, tworzona przez studentów dla studentów!


Nazwa ProjektuFeniks.fm

Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski

Krótki opis: Pomysłowe, zakręcone, studenckie radio tworzone przez kreatywnych ludzi którzy chcą pokazać ze studia to nie tylko czas nauki ale również czas odnajdywania samych siebie i pokazywania swoich pasji, oraz zawierania przyjaźni na długie lata.Nazwa ProjektuMAXimUS dostępności

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis: MAXimUS dostępności to projekt, którego celem jest maksymalizacja działań ukierunkowanych na zwiększenie dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla studentów z niepełnosprawnościami między innymi dzięki zatrudnieniu specjalistów, zmian infrastrukturalnych, szkoleniu kadry dydaktycznej.


Nazwa ProjektuŚwięta w akademikach

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krótki opis: Po otrzymaniu informacji o liczbie studentów, którzy święta Bożego Narodzenia w 2020 r. spędzać będą w domach studenckich, z dala od swoich rodzinnych miejscowości, postanowiliśmy jako Samorząd Studencki, zapewnić studentom ciepłe, świąteczne posiłki w wieczór wigilijny, a także przygotować dla nich niewielkie paczki ze słodyczami, które umilą im pobyt w domach studenckich w okresie świątecznym.


Nazwa ProjektuMaraton Zdrowia Psychicznego

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krótki opis: Aby poprawić jakość życia studenckiego, postanowiliśmy poświęcić jeden tydzień, aby porozmawiać z naszymi studentami o zdrowiu psychicznym, które ucierpiało podczas pandemii.Nazwa ProjektuMaraton Zdrowia Fizycznego

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krótki opis: Maraton Zdrowia Fizycznego to wydarzenie online zorganizowane w maju 2021 r. przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, podczas którego codziennie publikowaliśmy ciekawostki dot. zdrowia fizycznego, a także nagrania treningów. Nasi studenci w ramach konkursów organizowanych podczas Maratonu wybiegali własne kształty na mapie, dowiedzieli się ile kalorii spala mózg podczas dnia, czy też przeczytali o zawodach w rzucie telefonem!


Nazwa ProjektuZa krokiem krok

Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krótki opis: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od lat funkcjonuje program Kariera Dwutorowa, która pozwala studentom sportowcom na jednoczesne rozwijanie się naukowo i sportowo. W czasie pandemii, aktywność fizyczna została dla wielu osób utrudniona, dlatego jako Samorząd Studencki we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Sportowym stworzyliśmy wydarzenie, zachęcające do ruchu, a tym samym polepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego. Podczas wydarzenia liczba kroków wykonana przez wszystkich uczestników wynosiła 9,7 miliona!


Nazwa Projektu#AktywnośćWTrakciePandemii

Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krótki opis: Projekt polegający na internetowych nominacjach do wykonania poprawnie jakiegoś prostego ćwiczenia, Akcja okraszona kilkoma anatomicznymi faktami i prozdrowotnymi ciekawostkami. Studenci angażowali się i udostępniali filmy, na których wykonują ćwiczenia. Cała akcja miała na celu popularyzację aktywnego trybu życia i zachęcenie do prostych aktywności fizycznych w dobie pandemii.Nazwa ProjektuUWrHelp+

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Krótki opis: Studenckie zespoły wydziałowe pomagały emerytowanym i wiekowym pracownikom akademickim w czasie pandemii przy podstawowych czynnościach.


Nazwa ProjektuBe ECO with US

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis: Be ECO with US to projekt, w którym każdy może dowiedzieć się więcej na temat ochrony środowiska, ekologii czy innowacyjnych metod wsparcia ekosystemu dzięki cyklicznym wykładom popularnonaukowym ze specjalistami, innowacyjnej grywalizacji z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny recyklingowej, udziale w Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz wspólnemu sadzeniu drzew.


Nazwa ProjektuSiła jest Kobietą!

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Krótki opis: ,,Siła jest kobietą” to kampania, która nie powinna trwać tylko okazjonalnie i być ograniczona czasowo. Był to projekt, w który była zaangażowana cała społeczność akademicka oraz ogrom użytkowników Facebooka.Nazwa ProjektuSky Live Festival

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krótki opis: Sky Live Festival był innowacyjnym koncertem zorganizowanym na dachu siedziby Wydziału Prawa i Administracji w środku zimy. Wydarzenie online zostało zorganizowane przy współpracy z wieloma firmami. Na podniebnej scenie wystąpiły gwiazdy ogólnopolskiej i zagranicznej estrady: BARANOVSKI, Skytech, DNF, I.GOT.U oraz reprezentant katowickiego klubu Spiż: DJ Bolid. Całe wydarzenie uświetnił pokaz laserów, które pięknie prezentowały się późną nocą w centrum kampusu.


Nazwa Projektu#USzczęśliwiaj

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis: #USzczęśliwiaj to projekt kulturalny, dzięki któremu studenci mieli możliwość wzięcia udziału w Kinie Plenerowym, Quizie z wiedzy o serialu FRIENDS, uzyskać dofinansowanie na działalność koła naukowego oraz na realizację projektu projakościowego, rozwinąć umiejętności z zakresu wejścia na rynek pracy czy wygrać nagrody w konkursach.


Nazwa ProjektuStudencki Tydzień Sztuki

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Krótki opis: Studencki Tydzień Sztuki to wydarzenie, którego celem jest zachęcenie studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym poznania dziedzictwa kulturalnego Krakowa oraz świadomego udziału w dyskusji o współczesnej sztuce i rozwoju swoich zainteresowań artystycznych.Nazwa ProjektuPodziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krótki opis: Celem projektu było podniesienie jakości zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w ramach projektu prowadzili studenci oraz nauczyciele akademiccy z kilku wydziałów UMCS. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami związanymi z dobrymi praktykami nauczania, aktywizowania, zaciekawienia studenta, kształcenia czy też kreatywnych technik uczenia się.


Nazwa ProjektuABC Studenta

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Krótki opis: ABC Studenta to projekt zorientowany na potrzeby studentów stawiających swoje pierwsze kroki na Uczelni, którego cele można rozpatrywać dwutorowo: pierwszym założeniem projektu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą formalnych kwestii związanych z procesem kształcenia i dydaktyką. Drugim celem przedsięwzięcia jest integracja studenckiej społeczności, nawiązanie relacji opartej na wsparciu i zrozumieniu ze starszymi kolegami i koleżankami oraz zapoznanie z kulturą studencką i możliwościami jej współtworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Nazwa ProjektuStudenckie Konwersacje Językowe

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Krótki opis: Studenckie Konwersacje Językowe są lekcjami języków obcych. Prowadzone są przez pasjonatów, którzy z wielką radością dzielą się swoją wiedzą na temat języka oraz kultury danego państwa. Mając na względzie różnorodność grup, zarówno pod względem wiekowym oraz specjalizacyjnym, lektorzy przygotowują każdą lekcję indywidualnie, pod potrzeby uczestników. Zajęcia prowadzone są w trybie semestralnym i odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy mają możliwość nie tylko dogłębnego poznania języka obcego oraz kultury, ale także poznania fantastycznych osób, zarówno z Samorządu Studentów, jak i spoza oraz poczucia się jak na wymianie międzykulturowej. Powoduje to czerpanie obopólnych korzyści, które mogą stać się powodem do późniejszej wspólnej działalności na rzecz Uczelni.Nazwa ProjektuUNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis: UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY to projekt, dzięki któremu studenci mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobycia wiedzy niezbędnej podczas wejścia na rynek pracy dzięki organizowanym warsztatom i kursom językowym, dofinansowaniu na wybrane przez studenta szkolenia czy wsparciu podczas poszukiwania pracy, staży oraz praktyk.


Nazwa ProjektuŻagiel Możliwości

Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krótki opis: Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry oraz studentów z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych. Realizuje systemowe wsparcie dla osób z problemami psychicznymi, psychologicznymi i emocjonalnymi oraz tymi, którzy są dyskryminowani z uwagi na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne, czy też przynależność związkową.


Nazwa ProjektuTargi Pracy ONLINE Job Day 2021

Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krótki opis: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to uczelnia pełna możliwości, która stawia przede wszystkim na rozwój studenta oraz otwieranie przed nim perspektyw. Działające przy UMK Biuro Karier to działalność, która wspiera studentów i absolwentów w wyborze ścieżki zawodowej. Rynek pracy stale się zmienia, dlatego Biuro Karier wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ekonomiczny i Zarządzania zorganizowali zdalne targi pracy – Targi Pracy ONLINE Job Day 2021 – by pokazać, że mimo panującej pandemii rozwój kariery wciąż jest możliwy!