Gala Laurów Uniwersyteckich

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.

GŁOSOWANIE

Zgłoszenia kandydatur do statuetek „Laurów Uniwersyteckich” dokonują Samorządy Studenckie i inne organizacje studenckie w terminie od 13 listopada 2019 roku (godz. 23:00) do 17 listopada 2019 roku (godz. 23:00) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.funip.pl.


Do dnia 19 listopada 2019 roku Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich dokonują wyboru 3 nominowanych w każdej kategorii do kolejnego etapu.

Każdy Delegat dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii. Każdy delegat musi wskazać 3 kandydatów w każdej z kategorii, na których oddaje swój głos.

Delegaci nie mogą oddawać głosów na projekty, organizacje lub osoby pochodzące z macierzystej uczelni.

W dniach od 20 listopada 2019 roku (godz. 20:00) do 29 listopada 2019 roku (godz. 20:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii. W głosowaniu bierze udział po 3 kandydatów z każdej kategorii, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów oddanych przez Delegatów.

Zapraszamy do oddania głosu!

Regulamin inicjatywy dostępny jest tutaj

O nominacjach

Kategoria Uniwersytecki Projekt Naukowy:

Dla innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, wyróżniających się na arenie ogólnopolskiej. Projekty te powinny być podstawą do publikacji naukowych oraz odkryć, które można wykorzystać w realizacji współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

Kategoria Uniwersytet Perspektyw:

Organizacja lub projekt, która wspiera studentów w rozwoju zawodowym oraz umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych na rynku pracy.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Sportowy:

Kategoria mająca na celu wyłonienie projektu promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród społeczności akademickiej.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia)

Projekt mający na celu popularyzowanie działań artystycznych wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny:

Projekt wdrażający nowoczesne techniki nauczania, której misja i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.

Kategoria Media Uniwersyteckie :

Kategoria mająca na celu wyłonienie najlepszej instytucji medialnej działającej na jednym z uniwersytetów klasycznych.