Gala Laurów Uniwersyteckich

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody „Laurów Uniwersyteckich” dokonują Samorządy Studenckie i inne organizacje studenckie w terminie od 03 października 2022 roku (godz. 08:00) do 07 października 2022 roku (godz. 20:00) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.funip.pl.
W dniach od 10 października 2022 roku (godz. 08:00) do 13 października 2022 roku (godz. 20:00) Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich dokonują wyboru 3 nominowanych w każdej kategorii do kolejnego etapu.

Każdy Delegat dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii. Każdy delegat musi wskazać 3 kandydatów w każdej z kategorii, na których oddaje swój głos.
Delegaci nie mogą oddawać głosów na projekty, organizacje lub osoby pochodzące z macierzystej uczelni.
W dniach od 15 października 2022 roku (godz. 08.00) do 19 października 2022 roku (godz. 20:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii. W głosowaniu bierze udział po 3 kandydatów z każdej kategorii, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów oddanych przez Delegatów.

Regulamin inicjatywy dostępny jest tutaj.

O nominacjach

Kategoria Projekt Naukowy:

Dla projektów o charakterze naukowym, realizowanych w ramach koła naukowego, organizacji studenckiej bądź w ramach szkoły letniej oraz współpracy z innymi organizacjami w formie np. przeprowadzenia badań, opublikowania artykułu, eseju lub formy multimedialnej o treści naukowej, równych form prezentacji naukowej, opracowania raportu lub opinii.

Kategoria Uniwersytet Perspektyw:

Dla organizacji lub projektów, które wspierają studentów w rozwoju zawodowym oraz umożliwiają zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na rynku pracy.

Kategoria Projekt Sportowy:

Dla projektów promujących rywalizację sportową, aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Kategoria Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia):

Dla projektów mających na celu popularyzowanie działań kulturalnych lub artystycznych wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami.

Kategoria Projekt Dydaktyczny:

Dla projektów wdrażających nowoczesne techniki nauczania, których misja i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie szeroko pojętej jakości kształcenia. Projekty te powinny promować innowacyjne podejście do nauczania, kreatywne rozwinięcie technik studiowania oraz pozyskiwania wiedzy.

Kategoria Media Uniwersyteckie:

Dla instytucji medialnych działających na uniwersytetach klasycznych, w tym m.in. radia, telewizje, magazyny studenckie.

Kategoria Projekt Społeczny:

Dla inicjatyw lokalnych oraz akcji o tematyce społecznie istotnej, mających na celu uświadamianie społeczeństwa bądź wprowadzenie zmian w otoczeniu.

Kategoria Projekt Prostudencki:

Dla projektów wpływających na poprawę jakości studiowania i życia studentów. Projekt może dotyczyć zmian strukturalnych lub infrastrukturalnych. Wymagane jest wskazanie skutków wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem ich wpływu na poprawę jakości życia społeczności akademickiej.

Kategoria EKO Projekt:

Dla projektów mających na celu promowanie ekologicznego stylu życia oraz uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.