Gala Laurów Uniwersyteckich

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.

Do 25 listopada 2018 roku do godz. 12:00 będzie trwać głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii konkursowych.

Zapraszamy do oddania głosu!

Regulamin inicjatywy dostępny jest tutaj.

O nominacjach

Kategoria Mentor Studentów:

Prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorekror ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Adnrzej Sokala pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej nieprzerwanie od 2012 roku. Wcześniej piastował stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Charakteryzuje się wyjątkowym zaangażowaniem w życie studenckie. Wspiera każdą organizację studenckią działającą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zarówno w kampusie toruńskim jak i bydgoskim, Wyróżnia się również ogromną otwartością w stosunku do studentów zagranicznych i organizowanych przez nich inicjatyw. Chętnie dzieli się ze studentami swoimi pomysłami, które owocują realizacją projekrów na skalę nie tylko naszego miasta. Każdy student może liczyć na jego wsparcie i poradę. Jest człowiekiem życzliwym i zawsze dotrzymuje składanych obietnic. W listopadzie 2018 roku zakwalifikowaliśmy się do finału międzynarodowego konkursu REXUS/BEXUS organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną, który odbędzie się w holenderskim Noordwijk, na którym będziemy mieli okazję przedstawić nasz kolejny projekt, w którym chcemy poszerzyć badania nad wpływem promieniowania kosmicznego na ludzkie komórki, tym razem wysyłając je w przestrzeń stratosferyczną aż z samego koła podbiegunowego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ESA. Projekt zakłada wykonanie misji stratosferycznej z użyciem balonu i przebadanie wpływu promieniowania kosmicznego na komórki różnych linii, w tym komórki nowotworowe czy komórki macierzyste. W wyniku badania poznamy wpływ promieniowania kosmicznego na genomy, ekspresję genów, ze szczególnym uwzględnieniem onkogenów w obecności wyłącznie jednego czynnika – promieniowania kosmicznego. Członkowie projektu ANTARES KNMK& SimLE przedstawią swój projekt badawczy, reprezentując Polskę, Uniwersytet Zielonogórski, a także Politechnikę Gdańską. Wierzymy że nasza praca przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu medycyny kosmicznej.

Maciej Kochański

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego, asystent rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz pełnomocnik ds. studenckich, trener, nauczyciel i zapalony społecznik. Członek rady fundacji Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych. W latach 2015-2016 członek Rady Wykonawczej oraz Rzecznik Prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od najmłodszych lat aktywnie wspierał wiele instytucji pozarządowych zbierając doświadczenia w zarządzaniu organizacjami non profit. Praktyk, szukający oparcia swoich tez w bibliotece.
Od ponad 5 lat ściśle związany, ze środowiskiem samorządów studenckich. W sumie odwiedził ponad 60 samorządów oraz wszystkie komisje branżowe PSRP. Podczas licznych szkoleń przekazywał praktyczną wiedzę w sposób bardzo bezpośredni i humorystyczny. Jego zaangażowanie zostało docenione licznymi wyróżnieniami m.in.: Honorowego Członka Komisji PWSZ PSRP (jako jedyna osoba w historii spoza środowiska PWSZ), Nagrodą dla Najwyżej Ocenianego Szkoleniowca przyznawaną przez Środowisko Politechniki Łódzkiej. Jednak od zawsze powtarzał, że najważniejszymi nagrodami są wdrażane pomysły, które powstają podczas warsztatów, a największymi komplementami ilość kilometrów przejechanych na zaproszenia płynące ze środowiska akademickiego.
Działa również w zarządzie I ligowej drużyny kobiecej siatkówki UNI Opole oraz wspiera młodych samorządowców.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego to miejsce wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej. Nasza oferta jest skierowana zarówno do osób szukających inspiracji, jak i tych, którzy mają pomysł na projekt. Umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych oraz zapewniamy możliwość preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC.
Pomagamy w rozwoju projektów poprzez warsztaty, szkolenia czy spotkania z ekspertami. Organizujemy także wydarzenia takie jak Brave Camp, Biotech Leaders, MatchIT czy Mentoring Działania. Wszyscy uczestnicy Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnych przestrzeni coworkingowych, pokojów cichej pracy, sal konferencyjnych, centrum projektowania i druku 3D, pracowni elektronicznej oraz nowoczesnej warsztatowni.
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych
w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.
Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdym
z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych dzięki możliwości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC.
Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Naukowy:

Projekt badawczy ANTARES KNMK&SimLE

Astronauci podróżujący w przestrzeń kosmiczną są narażeni na działanie wielu niekorzystnych czynników środowiskowych, w tym promieniowanie kosmiczne. Naszym zadaniem jest zbadanie jego wpływu na ludzkie komórki, oraz stworzenie podstawy do opracowania technologii przed nim chroniącej. Projekt ANTARES prowadzony przez członków Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej UZ oraz członków koła naukowego SimLE Politechniki Gdańskiej to cykl misji stratosferycznych, podczas których, dzięki technologiom gwarantowanym przez KN SimLE, jesteśmy w stanie poddać komórki działaniu promieniowania kosmicznego w naturalnych warunkach. Studenci Politechniki Gdańskiej, dzięki swoim dotychczasowym pracom, stworzyli balon stratosferyczny, który pozwoli na przetransportowanie tkanek w środowisko o zwiększonej podaży promieniowania kosmicznego. Pierwsza misja testowa odbyła się w maju 2018 roku.
W listopadzie 2018 roku zakwalifikowaliśmy się do finału międzynarodowego konkursu REXUS/BEXUS organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną, który odbędzie się w holenderskim Noordwijk, na którym będziemy mieli okazję przedstawić nasz kolejny projekt, w którym chcemy poszerzyć badania nad wpływem promieniowania kosmicznego na ludzkie komórki, tym razem wysyłając je w przestrzeń stratosferyczną aż z samego koła podbiegunowego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ESA. Projekt zakłada wykonanie misji stratosferycznej z użyciem balonu i przebadanie wpływu promieniowania kosmicznego na komórki różnych linii, w tym komórki nowotworowe czy komórki macierzyste. W wyniku badania poznamy wpływ promieniowania kosmicznego na genomy, ekspresję genów, ze szczególnym uwzględnieniem onkogenów w obecności wyłącznie jednego czynnika – promieniowania kosmicznego. Członkowie projektu ANTARES KNMK& SimLE przedstawią swój projekt badawczy, reprezentując Polskę, Uniwersytet Zielonogórski, a także Politechnikę Gdańską. Wierzymy że nasza praca przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu medycyny kosmicznej.

Poznańska Mapa Barier

Prace nad realizacją Poznańskiej Mapy Barier trwają od 2014 roku a inspiracją do powstania projektu była Warszawska Mapa Barier oraz cykl spotkań z Stowarzyszeniem “Inwestycje dla Poznania”. W czasie tych konsultacji wyróżniono 6 rodzajów barier, które okazały się być najbardziej uciążliwe w poruszaniu się po przestrzeni miejskiej, są to: przeszkoda na drodze, nieodpowiednia nawierzchnia, niedostosowane schody, nieodpowiednia kładka, nieodpowiednie przejście dla pieszych i nieodpowiedni przystanek. Prace nad projektem można podzielić na dwa etapy: inwentaryzacje i aktualizacje. Inwentaryzacja polega na zbadaniu nowego obszaru i zaznaczeniu na nim wszystkich napotkanych barier, natomiast aktualizacja odbywa się na wcześniej inwentaryzowanym terenie po dłuższym okresie czasu, a jej celem jest sprawdzenie czy bariery wcześniej zaznaczone zostały usunięte lub czy powstały nowe. Na chwilę obecną został zinwentaryzowany obszar objęty II ramą komunikacyjną miasta z wyłączeniem Starego Rynku, który jest jedną wielką barierą ze względu na nawierzchnię utrudniającą poruszanie się. Powierzchnia zbadanego terenu wynosi około 21 km² (ok. 10% powierzchni miasta), a jego aktualizacja wciąż trwa. Wyniki jakie otrzymujemy potwierdzają, że nasze działania są konieczne. Na terenach zinwentaryzowanych stwierdzono istnienie 2498 barier, z czego najwięcej stanowią te kategorii “nieodpowiednie przejście dla pieszych”, które stanowią aż 38% wszystkich barier. Celem projektu jest zinwentaryzowanie i zaktualizowanie całego obszaru objętego granicami administracyjnymi Poznania, popularyzacja tematu dostępności przestrzeni wśród mieszkańców miasta oraz zwrócenie uwagi na zasady planowania uniwersalnego.

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business jest to projekt, który w znaczacy sposób odróżnia się od zwykłych konferencji studenckich. WBF jest to projekt wielopoziomowy, jak również międzynarodowy. Wymaga wielkiego wysiłku ze strony organizacyjnej jak również naukowej (merytorycznej) naszych studentów. Bezpośrednim efektem organizacji tego projektu są krótkoterminowe wymiany studenckie, połączone z konferencją, warsztatami oraz spotkaniami typu case study. Studenci uzyskują podczas nich dostęp do nieosiągalnej w zwykłych warunkach, specjalistycznej wiedzy, przekazywanej przez ekspertów w swych dziedzinach. Badania przeprowadzone przez studentów mają realną wartość merytoryczną i wyjątkowo innowacyjny charakter. Podczas wyjazdu do Chin czy tez podczas części warszawskiej studenci maja możliwość brania udziału w wielu niedostępnych dla zwykłego słuchacza wydarzeniach, dzięki czemu potencjał naukowo-badawczy uczelni wzrasta. Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business, jako projekt realizowany przez studentów dla studentów zdecydowanie zasługuje na miano Uniwersyteckiego Projektu Naukowego.

Kategoria Uniwersytet Perspektyw:

Konferencja Mediów Studenckich

Konferencja Mediów Studenckich jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Telewizję Studencką Uniwerek.TV z Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas UTV zorganizowała 4 edycje Konferencji. Wydarzenie skierowane jest do członków mediów akademickich oraz do studentów dziennikarstwa. Konferencja składa się z paneli i warsztatów prowadzonych przez autorytety z branży mediowej. Z roku na rok Konferencja staje się coraz popularniejsza. Podczas ostatniej edycji, odbywającej się w dniach 13 – 15 kwietnia 2018 roku, w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 studentów z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję czerpać wiedzę i doświadczenie od m.in. Bartosza Węglarczyka, Jarosława Kuźniara, Michała Pola, Wojciecha Bojanowskiego czy Macieja Orłosia. Prelegenci poruszali tematy innowacyjności mediów, roli dziennikarza w XXI w., czy rozwoju i trendu mediów społecznościowych. Oprócz prelekcji i warsztatów, Uniwerek.TV zorganizowała wycieczki dla uczestników do różnych redakcji i telewizji. Uczestnicy mieli możliwość poznać producentkę programu Dzień Dobry TVN, zwiedzić plan oraz redakcję DDTVN, a także dowiedzieć się, jak wygląda produkcja jednego z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce. W głównej siedzibie Polskiego Radia uczestnicy mieli okazję poznać studia radiowe i zobaczyć jak wygląda nagranie serwisu radiowego. Część z uczestników była także na planie programu “Skandaliści” prowadzonego przez Agnieszkę Gozdyrę, a miłośnicy prasy zwiedzili Redakcję Polityka. Studenci, których interesuje praca w Telewizji, odwiedzili Telewizję Superstacja.
Konferencja Mediów Studenckich jest także miejscem wymiany doświadczeń między mediami studenckimi oraz integracji studentów z wielu uniwersytetów.
Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że możemy wspierać rozwój adeptów dziennikarstwa i dawać im możliwość obcowania z ludźmi z branży mediowej.

Piwnica Kołłątajowska

Z dnia na dzień życie wokół nas obraca się coraz szybciej. Codzienność obrazuje nam dynamikę współczesnego świata. Z każdej strony docierają do nas takie hasła jak „innowacyjność”, „nowoczesność” czy „postęp”. Teraźniejszość kształtuje na naszych oczach model człowieka sukcesu, człowieka przyszłości, innowatora. Każdy z nas obdarowany jest niezwykłym talentem, którego nie można zmarnować. W tym duchu zrodził się pomysł stworzenia projektu, w ramach którego studenci krakowskich uczelni mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje społeczne. Wykuwać w sobie talenty. Tak narodziła się „Piwnica Kołłątajowska”. W ramach projektu studenci mogą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach mających na celu doskonalenie przydatnych na rynku pracy kompetencji, uczestniczyć w spotkaniach z osobowościami świata biznesu, nauki oraz administracji publicznej. Mimo że „Piwnica” jest projektem stosunkowo nowym, na przestrzeni pierwszego roku działalności zdołaliśmy zrealizować w jej ramach blisko 30 różnorodnych szkoleń i warsztatów. Największym wydarzeniem były Targi Aktywności Studenckiej, w ramach których nawiązano współpracę z ponad 50 partnerami – przedsiębiorcami, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi. Podczas tego wydarzenia, zgodnie z dewizą „to mały krok dla Ciebie, ale wielki krok dla Twojej przyszłości”, uświadamialiśmy studentom krakowskich uczelni istotę podejmowania aktywności rozwojowych, naukowych, sportowych, społecznych, artystycznych, przedsiębiorczych. Wyjaśnialiśmy również, jak ważne jest to, aby rozwijać się i zdobywać doświadczenie jeszcze w trakcie studiów. Przekonywaliśmy, że praktyki studenckie to nie tylko konieczność wynikająca z programu studiów, ale przede wszystkim niepowtarzalna szansa. Działalność „Piwnicy Kołłątajowskiej” dowodzi, że uniwersytet to nie tylko miejsce wykładów i ćwiczeń, ale także miejsce oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

Kowadło 2.0

Inicjatywa daje możliwość realizacji projektów, które być może z powodu braku pomocy organizacyjnej nie mogą ujrzeć światła dziennego. W trakcie tegorocznej edycji zgłoszonych zostało wiele interesujących przedsięwzięć, które aktywizują zarówno społeczność akademicką, mieszkańców Poznania czy Polski oraz wiele innych grup społecznych, m.in. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami. Celem Organizatorów było także ukazanie możliwości rozwoju studenckich pomysłów, które, dzięki Konkursowi, zostają dofinansowane oraz otrzymują patronat Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Warto dodać, że Konkurs odbywa się pod patronatem prorektor ds. studenckich UAM, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.
Wśród Laureatów tegorocznej edycji Konkursu znalazły się następujące projekty:
– ogólnopolska konferencja Studenckie Dni Przedsiębiorczości,
– akcja propagująca honorowe krwiodawstwo Wampiriada,
– kalendarz dialektologiczny ROKowania Gwar,
– konkurs wiedzy na temat Uniwersytetu AMUliada (w ramach 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego),
– cykl warsztatów szkoleniowych Poczuj niepełnosprawność,
– cykl warsztatów sportowych dla studentów z niepełnosprawnościami i nie tylko ON SPORT,
– projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic – spotkajmy się!

Kategoria Uniwersytecki Projekt Sportowy:

Kortowo na sportowo

Wiele lat działalności Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odznacza się przede wszystkim organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć, które skierowane są głównie do studentów. Chodzi zarówno o Kortowiadę, uznaną za najlepsze juwenalia w Polsce, jak i o szereg innych, mniejszych inicjatyw, które mimo wszystko są bardzo pracochłonne i zajmują członkom samorządu wiele czasu. Prócz różnego rodzaju imprez Rada Uczelnianej Samorządu Studenckiego organizuje także efektywne akcje charytatywne oraz, cieszące się sporym zainteresowaniem, akcje sportowe.
Jednym z najnowszych projektów jest Kortowo na sportowo, które jest oryginalnym produktem Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego kierowanym do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tej inicjatywy koordynatorzy organizują cotygodniowe spotkania, które są bezpłatne. Ich rozpiętość tematyczna jest naprawdę duża: uczestnicy mogą zarówno poznać tajniki sztuk walki, jak i trenować zumbę pod okiem doświadczonych instruktorów. Obecność specjalistów w poszczególnych dziedzinach jest cechą charakterystyczną zajęć funkcjonujących pod szyldem Kortowo na sportowo. Uczestnicy mają także możliwość konsultacji z dietetykiem oraz dokonania analizy składu ciała. Zajęcia cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem: w każdy piątek na hali sportowej zbierają się dziesiątki studentów. Projekt ma na celu przede wszystkim propagandę zdrowego stylu życia i aktywności, o której się współcześnie bardzo często zapomina.

Studencka Strefa Kibica US

Studencka Strefa Kibica Uniwersytetu Szczecińskiego była bardzo dobrze zorganizowanym projektem. Studenci postarali się m. in. o zdobycie Licencji TVP na legalne oglądanie wszystkich spotkań Mundialu! Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Szczecinie.

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota organizowane są corocznie od pięciu lat. Zawody przeprowadzane są zgodnie z regulaminem ustanowionym przez Światową Federację Płukaczy Złota WGA (World Goldpainning Association). Światowa Federacja zrzesza obecnie 24 kraje z różnych kontynentów. WGA ujmuje Akademickie Mistrzostwa w publikowanym corocznie kalendarzu zawodów, co jest wielkim wyróżnieniem i oznaką znaczenia zawodów w Zielonej Górze.
Oprócz sportowej rywalizacji organizatorom zależy na:
– kultywowaniu i tworzeniu tradycji związanych z poszukiwaniem złota,
– organizowaniu międzynarodowych mistrzostw akademickich, które będą skupiać studentów i pracowników uczelni, a przez to będzie możliwa: wymiana doświadczeń, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, wspólne prowadzenie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem złota,
– prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie:
a) kultury i tradycji regionalnej,
b) proekologicznym gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego,
c) prozdrowotnym stylu życia,
d) poszanowaniu kultur i tradycji regionalnych innych krajów biorących udział w zawodach,
– udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z promocją turystyczną Polski w płukaniu złota,
– podejmowaniu działań w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich wprowadzających zasady kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
– organizowanie obozów, biwaków i innych form rekreacyjnego spędzania wolnego czasu dla studentów i pracowników uczelni.
Najbliższe zawody: VI Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota odbędą się w dniach 11-12.05.2019 w Zielonej Górze, na które serdecznie zapraszamy.

Studencka Liga Piątek Piłkarskich UMK

Studencka Liga Piątek Piłkarskich (“SLPP”) to rozgrywki halowe, które zostały zainicjowane przez studentów UMK w Toruniu w 1995 r. Jest to najstarsza halowa liga w Toruniu oraz jedna z najstarszych tego typu lig w Polsce. W rozgrywkach mogą brać udział studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni. W ciągu 22 edycji w SLPP wzięło udział tysiące studentów naszego miasta. Ponadto na każdym meczu zjawia się bardzo duża liczba kibiców i sympatyków piki halowej. O tym, jak dużą popularnością cieszą się rozgrywki wśród młodzieży akademickiej naszej uczelni świadczyć może, iż na portalu społecznościowym Facebook sympatykami SLPP jest ponad 1350 osób!

W tym roku odbędzie się XXIII edycja SLPP. Studencka Liga Piątek Piłkarskich od lat cieszy się zainteresowaniem lokalnych mediów, jako wydarzenie kulturalne gromadzące rzesze studentów.

Na portalu YouTube znajduje się film z zeszłorocznych rozgrywek SLPP pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=5VQ2qWRR1YM&fbclid=IwAR14TmYfRGtQv3eNwOFtDsqLsJVZBacA2tFL987Y8JW7MHN-zETlcTCYDhs

W obecnej edycji, do dnia dzisiejszego, chęć uczestnictwa w turnieju zgłosiło 18 drużyn, a zapisy nie zostały jeszcze zamknięte. W związku z tym grę w turnieju potwierdziło ok 300 osób, a trybuny obiektu, na którym rozgrywają się zawody, podczas rozgrywek wypełniają się po same brzegi!

Projekt realizowany jest przy współpracy z Władzami Uczelni oraz wydziałowymi, co jednocześnie pozwala na wzmocnienie więzi pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Kulturalny:

Gala Copernicana

Uniwersytecka Gala Charytatywna to nagrody dla społeczności akademickiej oraz osób i organizacji współpracujących z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytecka Gala Charytatywna ma na celu wyłonienie liderów i inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę. Gala ma również charakter charytatywny. Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji i loterii fantowej został przekazany na jeden skonkretyzowany cel. Pierwsza Gala Copernicana odbyła się 12 kwietnia br.. Wręczono nagrody w siedmu kategoriach oraz wyróżniono pięciu ambasadrorów uniwersyteckich. Gala została zorganizowana we współpracy Samorządu Studneckiego UMK z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UMK.

Wielkie Grillowanie UAM 2018

Wielkie Grillowanie UAM nie jest zwykłym festiwalem muzycznym. Dwudniowa impreza, przyciąga każdego dnia około 15 tysięcy studentów, którzy korzystają z masy atrakcji, jakie dla nich przygotowujemy. Nad organizacją imprezy pracuje blisko 300 wolontariuszy, każdy z nich poświęca swój czas, nerwy, czasami nawet łzy by stworzyć to niezwykłe wydarzenie. Jak sami podkreślają, największą rekompensatą za ich ciężką pracę jest widok kilkunastu tysięcy uśmiechniętych twarzy bawiących się, razem z nami, przez te dwa dni. W tym roku Wielkie Grillowanie UAM zmieniło swoją formułę, z typowego festiwalu muzycznego, zrobiliśmy event, który pozwalał poszerzać horyzonty uczestników. Po raz pierwszy wzbogaciliśmy go o festiwal food trucków oraz debatę dotyczącą przyszłości naszego Kampusu Morasko, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, uczelni oraz zarządu Dróg i Zieleni w Poznaniu. Na głównej scenie pojawili się tacy artyści jak: Quebonafide, Bitamina, czy Łąki Łan. Przed nimi zagrały kapele studenckie, które zostały wyłonione w trwającej kilka miesięcy przed wydarzeniem ,,Bitwie Kapel”. Wśród wielu atrakcji, jakie czekały na uczestników były m.in. strefa gier planszowych, namiot z muzyką tematyczną, czy bramka celnościowa. Dla nas, samorządowców, jest to niezwykłe wydarzenie, które przyczynia się do spajania więzi, współpracy oraz przede wszystkim ogromna satysfakcja z wykonywanej pracy.

Tutaj znajdziecie Państwo link do filmów podsumowujących wydarzenie oraz reportażu telewizji studenckiej:
Official after movie: https://www.facebook.com/WielkieGrillowanieUAM/videos/1110143025816043/

Filmik uczestniczk: https://www.youtube.com/watch?v=ipIP829ktDs

Reportaż: https://www.youtube.com/watch?v=kWZeWFmFjnY

Kultura nie gryzie

Kultura nie gryzie to projekt długoterminowy, który działa od 2012 roku. Jego głównym celem jest aktywizacja studentów na tle kulturowym. Jedno z zamierzeń to ułatwienie studentom dostępu do kultury wysokiej. Wiadomo bowiem, że przeciętnego studenta nie koniecznie stać na bilety do opery czy drogie spektakle teatralne. „Kultura nie gryzie” organizuje zniżki dla studentów na wydarzenia kulturalne na Podlasiu. Wystawiane są również spektakle bezpłatne. Odbywa się to dzięki współpracy z podlaskim instytucjami kultury takimi jak: Opera i Filharmonia Podlaska, Teatr Stukot, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Wierszalin w Supraślu. Czasami po spektaklach były organizowane spotkania studentów z twórcami i aktorami przedstawień. Dodatkowo „Kultura nie gryzie” raz do roku, na tydzień przed Białostockimi Juwenaliami organizuje Grę Miejską. Na trasie gry zawsze pojawiają się miejsca ważne dla Białegostoku pod względem historycznym bądź kulturowym. Celem gry jest nie tylko aktywizacja białostoczan i rywalizacja o nagrody, ale przede wszystkim uświadamianie uczestnikom gry, jak wiele ciekawych legend i miejsc kryje w sobie Białystok. Do listopada 2018 roku „Kultura nie gryzie” zorganizowała już 5 edycji Juwenaliowej Gry Miejskiej, ponad 40 spektakli spektakli promocyjnych lub darmowych oraz 35 oper.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny:

Laudacje Studenckie

Nagrody przyznawane są w 3 kategoriach. Nagroda plebiscytowa „Przyjaciel Studenta” przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Jest autorytetem dla swoich studentów, nie tylko w wykładanej przez siebie dyscyplinie naukowej. Nagroda plebiscytowa „Pomocna dłoń” wręczana jest pracownikowi administracyjnemu, który w swojej codziennej pracy wykazuje postawę prostudencką. Jest wyrazem wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni, które umożliwiają studentom świadome uczestnictwo w życiu akademickim, zwłaszcza poprzez realizację własnych projektów. Nagrody w kategorii „Laudacja Honorowa” przyznawane są osobom, które w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia i obsługi administracyjnej oraz promowania prostudenckich rozwiązań. Nagrody przyznawane są przez studentów (w drodze powszechnego głosowania) oraz przez Kapitułę, w skład której wchodzą studenccy przedstawiciele do Senatu UJ. Kandydatów do nagród „Przyjaciel Studenta” oraz „Pomocna Dłoń” mogą zgłaszać organy samorządu, koła naukowe i grupy 10 studentów. Laudacje Studenckie są wyrazem zaangażowania studentów w proces doskonalenia jakości kształcenia i obsługi administracyjnej. Nagrody wręczane są raz do roku podczas uroczystej gali finałowej, uświetnianej występami artystycznymi. Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2013 r. – od 6 edycji. Na przestrzeni dotychczasowych 6 edycji nagrodzono łącznie kilkadziesiąt osób i instytucji

Studenckie Forum Jakości

Studenckie Forum Jakości od lat było platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów na tematy najbliższe naszemu środowisku. Z każdym rokiem organizatorzy tego wydarzenia starają się dostosować program konferencji do najważniejszych aspektów związanych z Polskim Szkolnictwie Wyższym i roli studenta w działaniach wpływających na jakość kształcenia. Wydarzenie organizowane przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ma być w zamierzeniu nie tylko typową konferencją panelową, ale także okazją do dyskusji o samorządzie, studentach i ich przyszłości. Celem implementacji tego modelu jest próba wypracowania rezultatów, które mogą stanowić podstawę do wypracowania wspólnej projakościowej strategii, odzwierciedlającej potrzeby studentów, kadry dydaktycznej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Konferencja rokrocznie jest obejmowana patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Prezydenta Miasta Poznania czy Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji biorą udział przede wszystkim osoby zaangażowane w działania projakościowe, które odwiedzają stolicę Wielkopolski by poszerzyć swój zasób wiedzy odnośnie tej jakże skomplikowanej materii. Organizatorzy SFJ starają się również, by prelegentami oraz szkoleniowcami były osoby niezwykle doświadczone, które dzięki swoim działaniom mogą motywować innych do walki o lepsze kształcenie.

Student’s Right Challenge – Gra miejska o prawach i obowiązkach studenta

Gra miejska skierowana do studentów I lat studiów, wszystkich kierunków Uniwersytetu w Białymstoku, łącząca zabawę i poznawanie praw i obowiązków studenta. Zespoły miały za zadanie znalezienie wszystkich miejsc przy pomocy przekazanych im wskazówek. W trakcie zabawy uczestnicy w przystępny sposób poznawali przepisy obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku oraz miejsca z nim związane. Każdy punkt znajdował się w innym budynku Uniwersytetu dzięki czemu studenci poznali inne wydziały niż te, na których na codzień studiują. Dzięki temu mogli poszerzyć wiedzę o swojej uczelni oraz lepiej przyswoić prawa i obowiązki studenta.