Gala Laurów Uniwersyteckich

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE!

16 października 2021 roku (godz. 15.00) do 21 października 2020 roku (godz. 16:00) odbywa się głosowanie internetowe.

 

 

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody „Laurów Uniwersyteckich” dokonują Samorządy Studenckie i inne organizacje studenckie w terminie od 09 października 2021 roku (godz. 12:00) do 12 października 2021 roku (godz. 20:00) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.funip.pl.
Do dnia 15 października 2021 roku Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich dokonują wyboru 3 nominowanych w każdej kategorii do kolejnego etapu.

Każdy Delegat dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii. Każdy delegat musi wskazać 3 kandydatów w każdej z kategorii, na których oddaje swój głos.
Delegaci nie mogą oddawać głosów na projekty, organizacje lub osoby pochodzące z macierzystej uczelni.
W dniach od 16 października 2021 roku (godz. 15.00) do 21 października 2020 roku (godz. 16:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii. W głosowaniu bierze udział po 3 kandydatów z każdej kategorii, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów oddanych przez Delegatów.

Zapraszamy do oddania głosu

Regulamin inicjatywy dostępny jest tutaj.

O nominacjach

Kategoria Uniwersytecki Projekt Naukowy:

Dla innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, wyróżniających się na arenie ogólnopolskiej. Projekty te powinny być podstawą do publikacji naukowych oraz odkryć, które można wykorzystać w realizacji współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

Kategoria Uniwersytet Perspektyw:

Dla organizacji lub projektów, które wspierają studentów w rozwoju zawodowym oraz umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na rynku pracy.

Kategoria Uniwersytecki Projekt (E)sportowy:

Dla projektów promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród społeczności akademickiej.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Kulturalny (inny niż juwenalia):

Dla projektów mających na celu popularyzowanie działań artystycznych wśród społeczności akademickiej, rozwijanie kreatywności studentów, promowanie talentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami.

Kategoria Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny:

Dla projektów wdrażających nowoczesne techniki nauczania, których misja i cel nakierowane są na nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.

Kategoria Media Uniwersyteckie:

Dla instytucji medialnych działających na uniwersytetach klasycznych.

Uniwersytecki Projekt Społeczny:

Dla inicjatyw lokalnych oraz akcji wspomagające społeczność spoza społeczności akademickiej.

Uniwersytecki Projekt Prostudencki:

Dla projektów poruszających aspekty, dzięki którym społeczności akademickiej żyje się lepiej.