Gala Laurów Uniwersyteckich 2019

WYNIKI:

Nazwa projektu: Matematyka w obiektywie 

Podmiot zgłaszający: Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego 

Opis: 

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS od roku 2010 współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim. 

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia). Nagrody: Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy. 

W roku 2018 Nagrody główne (w obu grupach wiekowych) to laptopy Apple MacBook ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e-booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

 

Nazwa projektu: Akademia Biznesu 

Podmiot zgłaszający: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie 

Opis: 

Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (AB UWM) to innowacyjna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów z UWM i PAN. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gosp. lub komercjalizacji badań naukowych. Uczymy m.in., jak wprowadzić w życie swój pomysł na biznes, założyć start-up, zarządzać projektami, pozyskać środki finansowe lub właściwie prezentować siebie i reklamować produkty i usługi. Nauka w AB trwa 2 semestry (350h) i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się na Uni., a także w siedzibach współpracujących z nim firm. Do prowadzenia zajęć Akademia zaprasza doświadczonych menagerów oraz nauczycieli akademickich z m.in. SGH, UW, UE Wrocław i zagranicy (Włochy, USA, Rumunia). Dodatkowym motywatorem są spotkania z ludźmi sukcesu – przedsiębiorcami. Słuchacze otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych firm lub przygotowują do pełnienia funkcji menadżerskich. Akademia zerwała z tradycyjnym podziałem zajęć na wykłady i ćwiczenia zastępując je warsztatami, grami symulacyjnymi, pracą przed kamerą, spotkaniami z psychologiem i ludźmi biznesu. Rozwiązywanie konkretnych problemów rynkowych wprowadza młodzież w realny biznes i czyni skutecznymi menagerami. 

Słuchacze Akademii co roku uczestniczą w Kongresie Przyszłości Warmii i Mazur oraz w konferencjach OPN-T. Studenci AB kończą kształcenie z profesjonalnym biznesplanem, pozwalającym uruchomić własną działalność gosp. i aplikować o środki finansowe. Swój pomysł prezentują na konferencji AB „Przyszłość i rozwój”, gdzie otrzymują również świadectwo ukończenia „Międzywydziałowego Kursu Przedsiębiorczości”. Nieformalną wartością Akademii jest jej elitarność (30 os. rocznie) oraz interdyscyplinarność zarówno w zakresie nauczania obejmującym wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa 4.0 jak i jej uczestników. Absolwenci AB UWM odnoszą sukcesy w biznesie – otwierają firmy, zatrudniają pracowników i pozyskują środki finansowe.

 

Nazwa projektu: Akcja Ewaluacja 

Podmiot zgłaszający: Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego 

Opis: 

Akacja Ewaluacja odbywała się na dziesięciu Wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Domach Studenckich US. W wydarzeniu wzięło udział cztery tysiące studentów. Efektem Akcji Ewaluacji było sporządzenie sprawozdań z oceny Dziekanatów, Działu Spraw Studenckich, funkcjonowania administracji Domów Studenckich. Wyniki otrzymanych badano zostały przedstawione Władzom Rektorskim, które zapowiedziały podjęcie działań ulepszających komunikację pomiędzy poszczególnymi dziekanatami, a studentami oraz wpłynęły na zmianę godzin pracy administracji Akademików. Ewaluacja wpłynęła również na utworzeniu Działów Obsługi Studentów w nowej strukturze Uczelni. Za efekt ewaluacji można również wskazać kierunek rozwoju w jakim zdaniem studentów powinien podążać Wydziałowy Samorząd Studencki. Działania podjęte przez Samorządy Studenckie Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego w wyniku ewaluacji wpłynęły na zwiększenie dostępności informacji o realizowanych projektach. 

Najwyżej ocenione podmioty zostały nagrodzone podczas Gali Gryfów Samorządności. Akcja Ewaluacja została w pozytywny sposób przyjęta przez studentów, z chęcią wypowiadali się oni w ankietach i podczas rozmów wskazywali na potrzebę organizacji takiego wydarzenia. Widoczny wzrost świadomości studentów o ich wpływie na jakość kształcenia to niezwykle ważny element w budowaniu kultury jakości kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim dlatego „Akcja Ewaluacja będzie również organizowana w kolejnym roku akademickim”.

 

Nazwa projektu: Uniwersytecki Teatr Muzyczny UWM w Olsztynie 

Podmiot zgłaszający: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie 

Opis: 

Uniwersytecki Teatr Muzyczny UWM w Olsztynie, to pierwsza w Polsce tego typu organizacja, której celem jest rozwijanie pasji i umiejętności artystycznych studentów. Dodatkowo kierowana jest także do wszystkich wrażliwych na sztukę mieszkańców regionu, pragnących poszerzać swoje horyzonty. Rozrywkowy charakter teatru oraz systematyczny nabór przyszłych aktorów  cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów. Uniwersytecki Teatr Muzyczny zadebiutował premierą musicalu „Me and my girl”, który zebrał doskonałe recenzje. Przedstawienie odbiło się szerokim echem w całym środowisku muzycznym Olsztyna, województwa i kraju. Obecnie teatr pracuje jednocześnie nad 3 projektami, co pokazuje jak ogromne jest zainteresowanie i zaangażowanie studentów. Scenariusze, choreografie oraz śpiew opracowywane są przez Dyrektora i kadrę UTM, przy współpracy z Agendami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, min. Zespołem 

Pieśni i Tańca “Kortowo”, Akademickiej Orkiestry Dętej. Poza aspektem artystycznym, UTM jest doskonałą formą integracji studenckiej (aktorów jak i widzów). Praca nad widowiskiem realizowana jest na cotygodniowych spotkaniach. Teatr jest otwarty na nowe pomysły, na młodych ludzi, którzy w artystyczny sposób chcą wyrazić swoją osobowość, a często przełamać wstydliwe bariery. 

 

Nazwa projektu: Copernicada – olimpiada międzywydziałowa  

Podmiot zgłaszający: Samorząd Studencki UMK 

 Opis: 

Pomysł zorganizowania Copernicady – Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej to odpowiedź na zapotrzebowania społeczności akademickiej na rywalizację sportową. W tym roku zorganizowano już 5 edycję tego przedsięwzięcia. Dzięki Samorządowi Studenckiemu UMK oraz Uniwersyteckiemu Centrum Sportowemu, pomysł wewnętrznych rozgrywek UMK stał się realny. Celem Copernicady jest wyłonienie najbardziej „usportowionego” wydziału UMK. Studenci jak również pracownicy uczelni rywalizują w czternastu dyscyplinach sportowych w tym: badminton, siatkówka, koszykówka 3×3, ergometr wioślarski, judo, futsal, szachy, piłka nożna, tenis stołowy. Rozgrywki organizowane są przez cały rok akademicki, a finały poszczególnych dyscyplin rozgrywane są podczas corocznych Juwenaliów. Najbardziej popularną dyscypliną Copernicady jest futsal mężczyzn, w którym organizuje się preeliminacje, celem wyłonienia najlepszego zespołu danego wydziału, jak również półfinały oraz długo wyczekiwany turniej finałowy. Nagrodą dla najbardziej usportowionego wydziału jest puchar przechodni, wręczany na scenie głównej podczas Juwenaliów. Puchar ten wręcza osobiście Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej. V edycja Copernicady została wzbogacona o rozgrywki dwóch ogni, które zaplanowane były na Juwenalia. 

W rywalizację sportową włączają się nie tylko aktywni studenci UMK a także pracownicy uniwersytetu. Atmosfera rozgrywek sprzyja osiąganiu dobrych wyników sportowych jak również integracji społeczności akademickiej. Dotychczas wszystkie edycje Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej zostały zdominowane przez Wydział Prawa i Administracji, który już pięciokrotnie odbierał puchar. Organizatorzy Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej cieszą się z zainteresowania studentów aktywnością fizyczną. Z roku na rok, podnoszony jest poziom sportowy, a liczba uczestników ciągle wzrasta. Opracowana szata graficzna oraz działania marketingowe wpłynęły na rozpoznawalność Copenicady nie tylko wśród społeczności akademickiej UMK.  

 

Nazwa projektu: SETA TV Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego 

Podmiot zgłaszający: Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego

Opis:

SETA TV Która działa od kilku lat ma za sobą już wiele sukcesów, ale najważniejszym jest zgrana ekipa! Bo to właśnie ona pozwala nam realizować cykliczne materiały o różnorodnej tematyce. Materiały w których pokazujemy naszych wyjątkowych studentów, lub niesamowite miejsca przyjazne studentowi. Ponadto wspieramy rozwój młodych organizując szkolenia i wyjazdy które pozwolą ludziom przychodzącym do naszego studia odnaleźć zajawkę na telewizję, video lub marketing. NAsza redakcja to przede wszystkim zgrana ekipa z którą można przenosić góry, dowodem na to jest nominacja do drugiego etapu do nagrody ProJuvenes. Wspólnie pracujemy nad projektami które przyczyniają się do rozwoju naszej uczelni oraz polepszenia relacji między studentami!

GALERIA ZDJĘĆ