Aktualności

Aktualności

Udział Przewodniczącego FUniP w posiedzeniu KRUP w Busku-Zdroju

W dniach 17-19 marca 2016 roku w malowniczym mieście Busko-Zdrój odbyło XI posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2012-2016. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W posiedzeniu KRUP uczestniczył Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich Tomasz Tokarski, który przedstawił Rektorom sprawozdanie merytoryczne i finansowe FUniP za rok 2015 oraz wizję funkcjonowania i założenia budżetowe FUniP na rok 2016.

Aktualności

Opinia FUniP ws. deregulacji Ustawy – PSW

Forum Uniwersytetów Polskich, na prośbę Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiło opinię w sprawie deregulacji Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Poniżej stosowna opinia FUniP w tej sprawie:

Aktualności

Spotkanie prezydiów FUT i FUniP w Lublinie

W dniu 21 lutego 2016 roku w Lublinie odbyło się spotkanie prezydiów Forum Uczelni Technicznych i Forum Uniwersytetów Polskich, które zaowocowało podjęciem współpracy przez obie komisje branżowe.

Spotkanie Prezydiów FUT i FUniP

Aktualności

Wybór nowych władz Forum Uniwersytetów Polskich

W dniu 23 stycznia 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Forum Uniwersytetów Polskich, w trakcie którego Kolegium wybrało Przewodniczącego i Prezydium.

Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich na kadencję 2016-2017 został Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W skład nowego Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich weszli także Mieszko Czerniawski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Kiełbasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Patrycja Urbaniak (Uniwersytet Zielonogórski).