Aktualności

Aktualności

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka 2016

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka to projekt Forum Uniwersytetów Polskich adresowany do studentów uniwersytetów z całego kraju. Głównym jego założeniem jest zapewnienie studentom uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich tańszego noclegu podczas wakacji spędzanych w miastach uniwersyteckich w Polsce. Projekt ma zachęcić studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwić integrację społeczności akademickiej w Polsce. Akcja trwa od 15 lipca do 30 września 2016 roku.

Więcej informacji o akcji znajdziecie na stronie internetowej www.uwas.edu.pl oraz na profilu Forum Uniwersytetów Polskich na portalu społecznościowym Facebook.

plakat-uwas-2016

Aktualności

Udział Przewodniczącego FUniP w posiedzeniu KRUP w Bydgoszczy

W dniach 9-11 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się XII plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich Tomasz Tokarski. W trakcie posiedzenia wybrano władze KRUP na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym KRUP został prof. Wojciech Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprzewodniczącymi KRUP zostali prof. Stanisław Michałowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. Edward Włodarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie posiedzenia nastąpiło także podsumowanie prac komisji KRUP (Uniwersyteckiej Komisji Nauki, Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej) i Międzuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji w kadencji 2012-2016.