ZRZESZONE UCZELNIE

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski