XXIV Zjazd Delegatów PSRP

W dniu 5 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego oraz wybrał władze statutowe na kadencję 2017-2018.

Głównym punktem obrad był wybór nowego Przewodniczącego. Ostatecznie podczas zjazdu gotowość do objęcia najważniejszej funkcji w strukturze Parlamentu wyrazili: Dawid Knara z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Wykonawczej PSRP w kadencji 2015-2016, odpowiadający za dydaktykę i jakość kształcenia oraz Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym PSRP został Tomasz Tokarski, pokonując swojego kontrkandydata stosunkiem głosów 191:82.