PROTOKOŁY

Protokół z posiedzenia w Warszawie w dniu 23 stycznia 2016

Protokół z posiedzenia w Szczecinie w dniu 19 marca 2016

Protokół z posiedzenia we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2016

Protokół z posiedzenia w Krakowie w dniu 4 czerwca 2016