Gala Laurów Uniwersyteckich


Na Uniwersytecie Opolskim odbyła się Gala Laurów Uniwersyteckich. Jest to inicjatywa mająca na celu przyznanie nagród dla studentów i środowisk akademickich skupionych wokół uniwersytetów klasycznych w Polsce.  Gala Laurów Uniwersyteckich ma wyłaniać liderów i inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę.

XXIV Zjazd Delegatów PSRP


W dniu 5 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego oraz wybrał władze statutowe na kadencję 2017-2018.