Udział Przewodniczącego FUniP w Forum Ekonomicznym


Na zaproszenie Instytutu Studiów Wschodnich podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września 2016 roku) gościł Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich. Tomasz Tokarski wystąpił w roli eksperta w panelu dyskusyjnym „Znaczenie szkolnictwa w kształtowaniu przyszłych europejskich kadr”.