XXIV Zjazd Delegatów PSRP


W dniu 5 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego oraz wybrał władze statutowe na kadencję 2017-2018.

Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2016


W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyła się III Konferencja Ekspertów Praw Studenta „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Parlament Studentów RP i było dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach.

Uniwerek Camp 2016 w Gdańsku


W dniach 19-21 sierpnia 2016 roku w Gdańsku odbył się Uniwerek Camp, czyli Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Forum Uniwersytetów Polskich. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa szkolnictwa wyższego, poznać zagadnienia związane z prowadzeniem akcji charytatywnych, rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz nawiązać nowe relacje.