Aktualności

Wybór nowych władz Forum Uniwersytetów Polskich

W dniu 23 stycznia 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Forum Uniwersytetów Polskich, w trakcie którego Kolegium wybrało Przewodniczącego i Prezydium. Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich na kadencję 2016-2017 został Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W skład nowego Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich weszli także Mieszko Czerniawski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech