Aktualności

XXII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się XXII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięło w niej udział prawie pięciuset przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski, w tym z polskich uniwersytetów. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia była debata z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Ponadto odbyło się

Opracowanie dokumentów dot. bezpieczeństwa imprez studenckich

Z inicjatywy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji branżowych: Forum Uczelni Technicznych, Forum Uniwersytetów Polskich i Forum Uczelni Niepublicznych zostały opracowane dokumenty dot. bezpieczeństwa imprez studenckich, tj.: opinia dot. imprez masowych organizowanych przez uczelnie wyższe lub samorządy studenckie z uwgzlędnieniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, rekomendacje w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o

Udział Przewodniczącego FUniP w posiedzeniu KRUP w Busku-Zdroju

W dniach 17-19 marca 2016 roku w malowniczym mieście Busko-Zdrój odbyło XI posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2012-2016. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W posiedzeniu KRUP uczestniczył Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich Tomasz Tokarski, który przedstawił Rektorom sprawozdanie merytoryczne i finansowe FUniP za rok 2015 oraz wizję funkcjonowania i założenia