Aktualności

XXII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się XXII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięło w niej udział prawie pięciuset przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski, w tym z polskich uniwersytetów. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia była debata z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Ponadto odbyło się

Opracowanie dokumentów dot. bezpieczeństwa imprez studenckich

Z inicjatywy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji branżowych: Forum Uczelni Technicznych, Forum Uniwersytetów Polskich i Forum Uczelni Niepublicznych zostały opracowane dokumenty dot. bezpieczeństwa imprez studenckich, tj.: opinia dot. imprez masowych organizowanych przez uczelnie wyższe lub samorządy studenckie z uwgzlędnieniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, rekomendacje w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o