Aktualności

Udział Przewodniczącego FUniP w Forum Ekonomicznym

Na zaproszenie Instytutu Studiów Wschodnich podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września 2016 roku) gościł Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich. Tomasz Tokarski wystąpił w roli eksperta w panelu dyskusyjnym „Znaczenie szkolnictwa w kształtowaniu przyszłych europejskich kadr”.  

Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2016

W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyła się III Konferencja Ekspertów Praw Studenta „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Parlament Studentów RP i było dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach.

Uniwerek Camp 2016 w Gdańsku

W dniach 19-21 sierpnia 2016 roku w Gdańsku odbył się Uniwerek Camp, czyli Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Forum Uniwersytetów Polskich. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa szkolnictwa wyższego, poznać zagadnienia związane z prowadzeniem akcji charytatywnych, rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz nawiązać nowe relacje.

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka 2016

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka to projekt Forum Uniwersytetów Polskich adresowany do studentów uniwersytetów z całego kraju. Głównym jego założeniem jest zapewnienie studentom uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich tańszego noclegu podczas wakacji spędzanych w miastach uniwersyteckich w Polsce. Projekt ma zachęcić studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwić integrację społeczności akademickiej w Polsce. Akcja trwa od 15 lipca do