Aktualności

Uniwerek Camp 2016 w Gdańsku

W dniach 19-21 sierpnia 2016 roku w Gdańsku odbył się Uniwerek Camp, czyli Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Forum Uniwersytetów Polskich. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa szkolnictwa wyższego, poznać zagadnienia związane z prowadzeniem akcji charytatywnych, rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz nawiązać nowe relacje.

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka 2016

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka to projekt Forum Uniwersytetów Polskich adresowany do studentów uniwersytetów z całego kraju. Głównym jego założeniem jest zapewnienie studentom uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich tańszego noclegu podczas wakacji spędzanych w miastach uniwersyteckich w Polsce. Projekt ma zachęcić studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwić integrację społeczności akademickiej w Polsce. Akcja trwa od 15 lipca do

Udział Przewodniczącego FUniP w posiedzeniu KRUP w Bydgoszczy

W dniach 9-11 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się XII plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich Tomasz Tokarski. W trakcie posiedzenia wybrano władze KRUP na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym KRUP został prof. Wojciech Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprzewodniczącymi KRUP zostali prof. Stanisław Michałowski z