Aktualności

XXIV Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów RP

W dniu 5 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego oraz wybrał władze statutowe na kadencję 2017-2018. Głównym punktem obrad był wybór nowego Przewodniczącego. Ostatecznie podczas zjazdu gotowość do objęcia najważniejszej funkcji w strukturze Parlamentu wyrazili: Dawid Knara z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Udział Przewodniczącego FUniP w Forum Ekonomicznym

Na zaproszenie Instytutu Studiów Wschodnich podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września 2016 roku) gościł Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich. Tomasz Tokarski wystąpił w roli eksperta w panelu dyskusyjnym „Znaczenie szkolnictwa w kształtowaniu przyszłych europejskich kadr”.  

Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2016

W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Warszawie odbyła się III Konferencja Ekspertów Praw Studenta „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Parlament Studentów RP i było dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach.